Horens

Ze heten niets voor niets Wiltshire Horns. Bij de rammen kunnen ze uitgroeien tot machtige horens met meerdere windingen. De ooien hebben kleinere elegante horens.

Schapen zijn van oorsprong gehoornd. Horens zijn bedoeld ter verdediging en ook wel als pronkmiddel, met name tijdens de balts, als er om een vrouwtje geconcurreerd moet worden. Gehoornde schapen zijn vaak prachtig om te zien. Horens roepen vaak ontzag op en ook bewondering. Door de eeuwen heen hebben mensen horens gebruikt als symbool van gezondheid, macht en viriliteit.
Bij productierassen zijn horens niet meer zo gewenst. Alle hoornloze rassen zijn door de mens tot hoornloosheid gefokt. Hoornloosheid berust genetisch op één gen. Bij Britse rassen wordt soms de term ‘polled’ of ‘poll’ gebruikt, dat betekent dat het eer hoornloze variant is op een bestaand ras, bijv.  de Dorset Horn en de Poll Dorset.

Horens zijn behalve mooi om te zien ook handige handvaten, maar er kleven ook wel wat nadelen aan. De ‘handvaten’ zijn kwetsbaar. Je kunt een schaap er wel aan vasthouden, maar je moet dat wel met beleid en zachte hand doen. Daarnaast kunnen gehoornde schapen in hekwerken verstrikt raken. Met name schrikdraadnetten zijn uit den boze. Maar er zijn gelukkig voldoende alternatieven, zoals: schrikdraad, zwaar ursusgaas en harmonicagaas.